Meppel

In 1411 bouwde Coenradus ten zuiden van Assen een boerenhoeve. Deze lag aan de monding van een aantal kleine riviertjes. Hierdoor kreeg deze streek de naam "Moppele" wat monding betekent. Via Moppele, nu "Meppel", werd het veelgevraagde turf vervoerd naar het westen. Dit had een gunstig effect op de economische bloei van Meppel.

Meppel heeft als eeuwenoude handelsstad haar karakteristieke stadsbeeld weten te behouden. Dat komt vooral tot uitdrukking in de oude binnenstad met haar gezellige straatjes, pleintjes en het goed bewaard gebleven grachtenstelsel. In de zomer bruist Meppel. Vooral tijdens de "donderdag Meppeldagen" . Deze culturele en feestelijke dagen trekt veel publiek, van heinde en verre. Elke week is er een ander thema en nieuwe festiviteiten.

De legende van de Meppeler Muggen.

Hoe oud deze legende is weet niemand, maar de Meppelers worden nog altijd Muggen genoemd. Dit verhaal doet de ronde.

Op een mooie zomeravond hing er een dikke zwarte wolk rond de torenspits van Meppel. Een Moppeler kwajongen die dit zag riep "Brand Brand". De ratelwacht, de karspelsoldaat en het gemeentebestuur renden richting de toren. De brandweer was daar inmiddels gearriveerd. Dapper beklommen de brandweermannen de toren terwijl een toegestroomde menigte gespannen toekeek. Eenmaal boven bleek het een grote zwerm muggen te zijn die een liefdesdans rond de torenspits uitvoerden. En sindsdien heten de Meppelers "Muggen".

Design by: h-design

Leonard Springerlaan 14, 7941 GW Meppel
Tel: +31(0)522 251706, Fax: +31(0)522 262287 E-mail: welkom@meppelsinn.nl